Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

┬ž1 – Definicje

 1. Regulamin ÔÇô niniejszy regulamin. W zakresie us┼éug ┼Ťwiadczonych drog─ů elektroniczn─ů Regulamin jest regulaminem, o kt├│rym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) wraz z poprawkami wynikaj─ůcymi z ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.);
 2. Sprzedawca – CT Katarzyna Jasio┼éek z siedzib─ů przy ulicy J.S.Bacha 10/105, 02-743 Warszawa, NIP: 527-231-64-93 , REGON: 147462815, adres poczty elektronicznej info@casatua.pl;
 3. Klient lub Kupuj─ůcy ÔÇô osoba fizyczna, kt├│ra uko┼äczy┼éa co najmniej 13 rok ┼╝ycia, przy czym w przypadku nieuko┼äczenia przez t─Ö osob─Ö 18. roku ┼╝ycia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego. Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieb─Öd─ůca osob─ů prawn─ů, kt├│rej przepisy szczeg├│lne przyznaj─ů zdolno┼Ť─ç prawn─ů, a kt├│ra dokonuje lub zamierza dokona─ç Zam├│wienia lub korzysta z innych us┼éug Sklepu Internetowego;
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonuj─ůca czynno┼Ťci prawnej niezwi─ůzanej bezpo┼Ťrednio z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů;
  Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie Sklepu. W przypadku gdyby niekt├│re z Zam├│wionych Towar├│w nie by┼éy dost─Öpne, Sprzedawca zobowi─ůzuje si─Ö do niezw┼éocznego poinformowania Kupuj─ůcego o zaistnia┼éej sytuacji telefonicznie lub za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej;
 5. Towar ÔÇô rzecz ruchoma, kt├│rej dotyczy Umowa Sprzeda┼╝y;
 6. Us┼éuga dodatkowa ÔÇô us┼éuga ┼Ťwiadczona przez Us┼éugodawc─Ö na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w zwi─ůzku z charakterem sprzedawanych Towar├│w;
 7. Produkty ÔÇô Towary i Us┼éugi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym;
 8. Umowa Sprzeda┼╝y ÔÇô umowa sprzeda┼╝y Towar├│w w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomi─Ödzy Us┼éugodawc─ů a Klientem, z wykorzystaniem ┼Ťrodk├│w porozumiewania si─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç (w tym drog─ů telefoniczn─ů);
 9. Cena – cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzgl─Ödniaj─ůca Koszt├│w dostarczenia Towaru. Ceny Towar├│w znajduj─ůcych si─Ö w Sklepie Internetowym wyra┼╝one s─ů w z┼éotych polskich i zawieraj─ů podatek VAT,
 10. Op┼éata pocztowa – op┼éaty za dostaw─Ö Towaru do Klienta;
 11. Sklep Internetowy ÔÇô serwis internetowy dost─Öpny pod adresem www.casatua.pl, za po┼Ťrednictwem kt├│rego Klient mo┼╝e kupi─ç Towar;
 12. Strona ÔÇô Us┼éugodawca lub Klient;
 13. Strony ÔÇô Us┼éugodawca i Klient;
 14. Strona Sklepu ÔÇô ka┼╝da strona b─ůd┼║ podstrona www znajduj─ůca si─Ö pod adresem www.casatua.pl;
 15. Zam├│wienie ÔÇô o┼Ťwiadczenie woli Klienta okre┼Ťlaj─ůce jednoznacznie rodzaj i ilo┼Ť─ç Produkt├│w, zmierzaj─ůce bezpo┼Ťrednio do zawarcia┬áUmowy Sprzeda┼╝y na odleg┼éo┼Ť─ç za po┼Ťrednictwem Sklepu Internetowego.

┬ž2 – Zasady og├│lne

 1. Warunkiem z┼éo┼╝enia Zam├│wienia w Sklepie Internetowym przez Kupuj─ůcego jest zapoznanie si─Ö z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowie┼ä przed zrealizowaniem Zam├│wienia.
 2. Sklep Internetowy prowadzi sprzeda┼╝ detaliczn─ů za po┼Ťrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym s─ů nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zosta┼éy legalnie wprowadzone na rynek polski.

┬ž3 – Sk┼éadanie Zam├│wie┼ä

 1. Zam├│wienia s─ů przyjmowane s─ů przez Stron─Ö Sklepu lub za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej wysy┼éanej na adres info@casatua.pl.
 2. Za po┼Ťrednictwem Strony Sklepu Zam├│wienia lub za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej mo┼╝na sk┼éada─ç 24 godziny na dob─Ö, 7 dni w tygodniu przez ca┼éy rok.
 3. Zam├│wienie jest skuteczne, je┼Ťli Kupuj─ůcy prawid┼éowo wype┼éni formularz Zam├│wienia i prawid┼éowo poda dane kontaktowe w tym dok┼éadny adres, na kt├│ry Towar ma by─ç wys┼éany oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej. W Zam├│wieniu Klient mo┼╝e wskaza─ç dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury, je┼╝eli ┼╝─ůda wystawienia takiej faktury.
 4. W wypadku gdy podane przez Kupuj─ůcego dane nie s─ů kompletne, Sprzedawca mo┼╝e podj─ů─ç pr├│b─Ö skontaktowania si─Ö z Kupuj─ůcym. Je┼Ťli kontakt z Kupuj─ůcym nie b─Ödzie mo┼╝liwy, Sprzedawca ma prawo do nieprzyj─Öcia Zam├│wienia.
 5. Kupuj─ůcy wyra┼╝a zgod─Ö na wystawianie i przesy┼éanie drog─ů elektroniczn─ů, na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej, elektronicznego obrazu dokument├│w rozliczeniowych, w szczeg├│lno┼Ťci takich jak: faktury z za┼é─ůcznikami, faktury koryguj─ůce z za┼é─ůcznikami i formularze.
 6. W trakcie sk┼éadania Zam├│wienia, Kupuj─ůcy mo┼╝e wyrazi─ç zgod─Ö na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedawcy w celu ich przetwarzania w zwi─ůzku z realizacj─ů Zam├│wienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupuj─ůcy ma prawo do wgl─ůdu w swoje dane, ich poprawiania oraz ┼╝─ůdania ich usuni─Öcia.
 7. Kupuj─ůcy mo┼╝e skorzysta─ç z opcji zapami─Ötania jego danych przez system Sklepu Internetowego w celu u┼éatwienia procesu sk┼éadania kolejnego Zam├│wienia. W tym celu Kupuj─ůcy powinien poda─ç login i has┼éo, niezb─Ödne do uzyskania dost─Öpu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres poczty elektronicznej. Has┼éo jest ci─ůgiem znak├│w ustalanych przez Klienta. Has┼éo Klienta nie jest znane Sprzedawcy i Klient ma obowi─ůzek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowo┼éanym dost─Öpem os├│b trzecich.
 8. Po z┼éo┼╝eniu przez Klienta skutecznego Zam├│wienia, otrzyma on na podany adres poczty elektronicznej automatyczn─ů odpowied┼║ ze Sklepu Internetowego potwierdzaj─ůc─ů przyj─Öcie Zam├│wienia.
 9. Czas rozpocz─Öcia realizacji Zam├│wienia pokrywa si─Ö z momentem wp┼éywu Ceny na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zam├│wienia w przypadku p┼éatno┼Ťci przelewem lub kart─ů kredytow─ů.

┬ž4 – Koszty i termin wysy┼éki

 1. Towar wysy┼éany jest pod adres wskazany w Zam├│wieniu. Sprzedawca w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci poinformuje Klienta o podaniu nieprawid┼éowych danych adresowych, kt├│re uniemo┼╝liwiaj─ů dokonanie wysy┼éki lub mog─ů j─ů op├│┼║ni─ç.
 2. Towar jest dostarczany do Klienta za pomoc─ů podmiot├│w ┼Ťwiadcz─ůcych us┼éugi kurierskie lub za po┼Ťrednictwem operator├│w pocztowych.
 3. Zam├│wienie realizowane┬ájest w terminie do 14 dni roboczych chyba, ┼╝e dla konkretnego Towaru widnieje inny termin na Stronie Sklepu. Termin dostawy liczony jest od momentu zaksi─Ögowania ┼Ťrodk├│w na rachunku bankowym Sprzedawcy (zwykle 1-2 dni robocze).
 4. Do terminu realizacji Zam├│wienia nie wlicza si─Ö sob├│t oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Kupuj─ůcy jest obci─ů┼╝any Kosztami dostarczenia Towaru okre┼Ťlonymi w cenniku znajduj─ůcym si─Ö na Stronie Sklepu. Wysoko┼Ť─ç op┼éat uzale┼╝niona jest od rodzaju transportu oraz sposobu p┼éatno┼Ťci.

┬ž5 – P┼éatno┼Ťci

 1. Na ka┼╝dy sprzedany Towar Sprzedawca wystawia paragon lub imienny dow├│d zakupu (faktur─Ö).
 2. P┼éatno┼Ť─ç Ceny za zam├│wiony Towar oraz Koszt├│w dostarczenia Towaru mo┼╝e by─ç zrealizowane przelewem na konto bankowe Sprzedawcy lub przy u┼╝yciu systemu PayPal.
 3. W przypadku niekt├│rych rodzaj├│w Towaru Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu p┼éatno┼Ťci poprzez wy┼é─ůczenie wybranych opcji p┼éatno┼Ťci na Stronie Sklepu.

┬ž6 – Odbi├│r towaru

 1. Dostawy s─ů realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz pa┼ästw kt├│re s─ů mo┼╝liwe do wyboru podczas realizacji zam├│wienie.
 2. Przed odebraniem przesy┼éki od operatora pocztowego lub podmiotu ┼Ťwiadcz─ůcego us┼éugi kurierskie nale┼╝y sprawdzi─ç, czy opakowanie Towaru nie uleg┼éo uszkodzeniu w transporcie. W szczeg├│lno┼Ťci nale┼╝y zwr├│ci─ç uwag─Ö na stan ta┼Ťm lub plomb naklejonych na przesy┼ék─Ö. W przypadku, gdy opakowanie przesy┼éki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (ta┼Ťmy) s─ů zerwane nale┼╝y nie przyjmowa─ç przesy┼éki i w obecno┼Ťci przedstawiciela operatora pocztowego lub podmiotu ┼Ťwiadcz─ůcego us┼éugi kurierskie sporz─ůdzi─ç protok├│┼é szkody oraz skontaktowa─ç si─Ö jak najszybciej ze Sprzedawc─ů w celu wyja┼Ťnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawid┼éowo┼Ťci w zakresie stanu ilo┼Ťciowego lub jako┼Ťciowego przesy┼éki przy odbiorze mo┼╝e mie─ç negatywny wp┼éyw na wynik rozpatrzenia roszcze┼ä Klienta z tytu┼éu uszkodzenia czy utraty przesy┼éki w transporcie.

┬ž7 – Odst─ůpienie od Umowy Sprzeda┼╝y

 1. Klient posiadaj─ůcy status Konsumenta, kt├│ry zawar┼é umow─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç, ma prawo do odst─ůpienia od Umowy Sprzeda┼╝y bez podania przyczyny sk┼éadaj─ůc Sprzedawcy stosowne o┼Ťwiadczenie na pi┼Ťmie. (link). Powy┼╝sze uprawnienie jest ograniczone w czasie i przys┼éuguje jedynie przez 14 dni od dnia wydania Towaru (podstawa prawna: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. – Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). Do zachowania powy┼╝szego terminu wystarczy wys┼éanie o┼Ťwiadczenia przed jego up┼éywem.
 2. W przypadku odst─ůpienia od Umowy Sprzeda┼╝y to, co Strony sobie ┼Ťwiadczy┼éy, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba ┼╝e zmiana by┼éa konieczna w granicach zwyk┼éego zarz─ůdu. Zwrot powinien nast─ůpi─ç niezw┼éocznie, nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 14┬ádni.
 3. W przypadku skorzystania z prawa odst─ůpienia od Umowy Sprzeda┼╝y, zwracany Towar nale┼╝y odes┼éa─ç na w┼éasny koszt na adres siedziby Sprzedawcy.
 4. Do przesy┼éki zwrotnej nale┼╝y do┼é─ůczy─ç pisemne o┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od Umowy Sprzeda┼╝y oraz numer rachunku bankowego, na jaki Sprzedawca ma zwr├│ci─ç Cen─Ö.
 5. Warunki odst─ůpienia od Umowy Sprzeda┼╝y przez Kupuj─ůcych nie posiadaj─ůcych statusu Konsumenta reguluj─ů przepisy kodeksu cywilnego.

┬ž8 – Procedura reklamacji w przypadku Konsument├│w

 1. W przypadku niezgodno┼Ťci Towaru z Umow─ů Sprzeda┼╝y reklamowany Towar wraz z pismem okre┼Ťlaj─ůcym rodzaj niezgodno┼Ťci oraz oczekiwania dotycz─ůce sposobu realizacji zobowi─ůza┼ä przez Sprzedawc─Ö, Kupuj─ůcy zobowi─ůzany jest odes┼éa─ç na koszt Sprzedawcy (podstawa prawna ÔÇô ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczeg├│lnych warunkach sprzeda┼╝y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)).
 2. Klient posiadaj─ůcy status Konsumenta traci uprawnienia okre┼Ťlone w ustawie o szczeg├│lnych warunkach sprzeda┼╝y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, je┼╝eli przed up┼éywem dw├│ch miesi─Öcy od stwierdzenia niezgodno┼Ťci Towaru z Umow─ů Sprzeda┼╝y nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wys┼éanie zawiadomienie przed jego up┼éywem.

┬ž9 – Polityka prywatno┼Ťci oraz ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe s─ů przekazywane dobrowolnie.
 2. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klient├│w Sklepu w zwi─ůzku ze sk┼éadaniem Zam├│wie┼ä i zawieraniem Um├│w Sprzeda┼╝y jest Sprzedawca.
 3. Dane osobowe wykorzystywane s─ů w celu realizacji Um├│w Sprzeda┼╝y, w zwi─ůzku z tym mog─ů by─ç przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostaw─Ö zakupionych Towar├│w do Klienta.
 4. Klient mo┼╝e wyrazi─ç zgod─Ö na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomoc─ů ┼Ťrodk├│w komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu
 5. Zam├│wienia, wyra┼╝enie zgody w tre┼Ťci Zam├│wienia sk┼éadanego za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej lub w trakcie sk┼éadania
 6. Zam├│wienia w drodze telefonicznej. Wyra┼╝enie zgody nie jest warunkiem realizacji Zam├│wienia.
 7. Ka┼╝dy Klient maj─ů prawo dost─Öpu do tre┼Ťci swoich danych oraz do ich poprawiania.

┬ž10 – Postanowienia ko┼äcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maj─ů przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczeg├│lnych warunkach sprzeda┼╝y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2014 poz. 121).
 2. W przypadku Kupuj─ůcych nieposiadaj─ůcych statusu Konsumenta spory wynikaj─ůce ze stosowania niniejszego Regulaminu i w zwi─ůzku z wykonywaniem Um├│w Sprzeda┼╝y zawartych mi─Ödzy Sprzedawc─ů a takim Klientem, b─Öd─ů rozpatrywane przez s─ůdy powszechne w┼éa┼Ťciwe miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Us┼éugodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrze┼╝eniem, i┼╝ do um├│w zawartych przed zmian─ů Regulaminu stosuje si─Ö wersj─Ö Regulaminu obowi─ůzuj─ůc─ů w chwili z┼éo┼╝enia zam├│wienia przez Klienta.
 4. Regulaminu wchodzi w ┼╝ycie z dniem 10.12.2014 r.